ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗ

Ο Αρχιτεκτονική πρόταση έγινε σε συνεργασία με το Διακοσμητικό γραφείο  Άντυ Γιαννιώτη