ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η D-team παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου σε ιδιώτες και σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι Μηχανικοί και οι συνεργάτες μας, ενημερώνονται συνεχώς πάνω στους νέους κανονισμούς και  τις μοντέρνες τάσεις του κατασκευαστικού τομέα.

Πιο αναλυτικά αναλαμβάνουμε:

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες.
  • Στατικές μελέτες.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.
  • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.
  • Μελέτες Διαμόρφωσης Εξωτερικών Χώρων.
  • Έκδοση Αδειών.
  • Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων.
  • Ενεργειακά Πιστοποιητικά.
  • Βεβαιώσεις Μηχανικού.
  • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων.